• 4.jpg
  • 1.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg
  • 5.jpg

Firma Wega od ponad 10 lat specjalizuje si? produkcji i monta?u ró?nego typu rolet materia?owych na okna, roletek wewn?trznych, ?aluzji poziomych,  pionowych, drewnianych dopasowanych do potrzeb klienta. W naszej ofercie równie? znajduj? si? verticale oraz moskitiery, wszystko wykonujemy ze sprawdzonych i impregnowanych materia?ów, starannie dobieramy odpowiednie komponenty tak aby nasze produkty s?u?y?y jak najd?u?ej. G?ównie dzia?amy na terenie Poznania i okolic, od pocz?tku istnienia naszej firmy obs?u?yli?my wielu klientów montuj?c wszelkiego rodzaju rolety i ?aluzje wewn?trzne, niezale?nie od tego czy by?y to standardowe rozwi?zania czy nietypowe zlecenia wed?ug ?yczenia klienta.

DLACZEGO MY?

Zapewniamy bezp?atny pomiar na terenie Poznania i okolic co pozwala oszcz?dno?? czasu i uzyska? wszystkie istotne informacje na miejscu bez wychodzenia z domu, zawsze posiadam ze sob? zworniki i próbniki materia?ów oraz rolet które mamy w ofercie. Ponadto gwarantujemy szybki czas realizacji zamówienia (od 2 do 5 dni) oraz bezp?atny monta?. Sta?ym klientom oferujemy korzystne rabaty. Na wszystkie nasze rolety wewn?trzne, moskitiery i verticale udzielamy 2-letniej gwarancji. Nasze us?ugi ciesz? si? powodzeniem u wielu indywidualnych klientów ale tak?e w szko?ach firmach oraz ró?nego rodzaju instytucjach.

ELASTYCZNO??

Jeste?my elastyczni i dostosowujemy si? do terminów które pasuj? klientowi. Doradzamy, proponujemy najlepsze rozwi?zania pod wzgl?dem jako?ci rolet i materia?ów których u?ywamy tak aby sprosta? wszelkim wymaganiom.

BOGATA OFERTA

Od pocz?tku staramy si? ??czy? funkcjonalno?? i styl który nieustannie dostosowujemy do waszych potrzeb. U nas znajd? Pa?stwo os?ony na ka?de okno we wszystkich kolorach i wymiarach. Od praktycznych ?aluzji poziomych oraz moskitier a? po dekoracje, os?ony i wszystkie materia?y zwi?zane z naszymi produktami. S? to mi?dzy innymi moskitiery, rolety dachowe, rolety w kasecie, rolety wolno wisz?ce, verticale, ?aluzje drewniane, ?aluzje aluminiowe. 

 

Wybór odpowiednich os?on okiennych to niezwykle istotna decyzja, która wp?ywa na charakter ka?dego wn?trza. Nie zwlekaj! skorzystaj z naszych us?ug, zapoznaj si? nasz? ofert?.

 

 

36.JPG69.jpg46.JPG29.JPG65.jpg12.jpg13.jpg9.jpg23.JPG58.JPG6.jpg43.JPG40.JPG24.JPG42.JPG11.jpg50.JPG3.jpg22.JPG64.jpg44.JPG61.JPG45.JPG8.jpg20.jpg17.jpg18.jpg60.JPG70.jpg41.JPG35.JPG2.jpg21.JPG33.JPG32.JPG55.JPG51.JPG57.JPG28.JPG66.jpg7.jpg63.jpg19.jpg54.JPGz.JPG31.JPG27.JPG59.jpg10.jpg15.jpg67.jpg52.JPG14.jpg4.jpg56.JPG25.JPG68.jpg39.JPG26.JPG37.JPG34.JPG16.jpg5.jpg62.jpg38.JPG53.JPG1.jpg