• 4.jpg
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 5.jpg
  • 3.jpg

Firma Wega od ponad 10 lat specjalizuje si? produkcji i monta?u ró?nego typu rolet materia?owych na okna, roletek wewn?trznych, ?aluzji poziomych,  pionowych, drewnianych dopasowanych do potrzeb klienta. W naszej ofercie równie? znajduj? si? verticale oraz moskitiery, wszystko wykonujemy ze sprawdzonych i impregnowanych materia?ów, starannie dobieramy odpowiednie komponenty tak aby nasze produkty s?u?y?y jak najd?u?ej. G?ównie dzia?amy na terenie Poznania i okolic, od pocz?tku istnienia naszej firmy obs?u?yli?my wielu klientów montuj?c wszelkiego rodzaju rolety i ?aluzje wewn?trzne, niezale?nie od tego czy by?y to standardowe rozwi?zania czy nietypowe zlecenia wed?ug ?yczenia klienta.

DLACZEGO MY?

Zapewniamy bezp?atny pomiar na terenie Poznania i okolic co pozwala oszcz?dno?? czasu i uzyska? wszystkie istotne informacje na miejscu bez wychodzenia z domu, zawsze posiadam ze sob? zworniki i próbniki materia?ów oraz rolet które mamy w ofercie. Ponadto gwarantujemy szybki czas realizacji zamówienia (od 2 do 5 dni) oraz bezp?atny monta?. Sta?ym klientom oferujemy korzystne rabaty. Na wszystkie nasze rolety wewn?trzne, moskitiery i verticale udzielamy 2-letniej gwarancji. Nasze us?ugi ciesz? si? powodzeniem u wielu indywidualnych klientów ale tak?e w szko?ach firmach oraz ró?nego rodzaju instytucjach.

ELASTYCZNO??

Jeste?my elastyczni i dostosowujemy si? do terminów które pasuj? klientowi. Doradzamy, proponujemy najlepsze rozwi?zania pod wzgl?dem jako?ci rolet i materia?ów których u?ywamy tak aby sprosta? wszelkim wymaganiom.

BOGATA OFERTA

Od pocz?tku staramy si? ??czy? funkcjonalno?? i styl który nieustannie dostosowujemy do waszych potrzeb. U nas znajd? Pa?stwo os?ony na ka?de okno we wszystkich kolorach i wymiarach. Od praktycznych ?aluzji poziomych oraz moskitier a? po dekoracje, os?ony i wszystkie materia?y zwi?zane z naszymi produktami. S? to mi?dzy innymi moskitiery, rolety dachowe, rolety w kasecie, rolety wolno wisz?ce, verticale, ?aluzje drewniane, ?aluzje aluminiowe. 

 

Wybór odpowiednich os?on okiennych to niezwykle istotna decyzja, która wp?ywa na charakter ka?dego wn?trza. Nie zwlekaj! skorzystaj z naszych us?ug, zapoznaj si? nasz? ofert?.

 

 

56.JPG2.jpg39.JPG3.jpg13.jpg65.jpgz.JPG64.jpg51.JPG66.jpg12.jpg7.jpg28.JPG58.JPG14.jpg62.jpg31.JPG34.JPG25.JPG4.jpg21.JPG11.jpg55.JPG59.jpg29.JPG6.jpg15.jpg37.JPG18.jpg19.jpg44.JPG67.jpg46.JPG24.JPG9.jpg54.JPG63.jpg52.JPG26.JPG1.jpg38.JPG45.JPG41.JPG22.JPG69.jpg10.jpg17.jpg53.JPG42.JPG5.jpg40.JPG8.jpg20.jpg23.JPG33.JPG35.JPG50.JPG60.JPG61.JPG16.jpg27.JPG68.jpg32.JPG70.jpg57.JPG36.JPG43.JPG