• 5.jpg
  • 1.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg

Rolety materia?owe - ich g?ówny atut to estetyczny wygl?d i funkcjonalno??, które sprawiaj?  ?e klienci tak cz?sto je wybieraj? zast?puj?c nimi firany lub zas?ony. Rolety materia?owe montowane s? w kasecie dzi?ki czemu mo?na oprócz wzoru tkanin wybra? tak?e kolor kasety, co pozwala j? lepiej dopasowa? do aran?acji wn?trz.  Rolety wewn?trzne idealnie nadaj? si? do okien PCV drewnianych i aluminiowych, po zamontowaniu staj? si? integralne cz??ci? okna. S? dost?pne w dwóch wersjach przyklejanej oraz przykr?canej. Rolety materia?owe w kasecie montowane s? do listwy przyszybowej, co nie ?amie warunków gwarancji producenta. Dzi?ki kasetce i prowadnicom prze?wity eliminowane s? do minimum oraz sprawiaj? ?e prowadzenie rolety przebiega bez przeszkód nawet przy oknach uchylnych.

Kasetka odstaje od okna tylko 35mm, dzieki czemu okno mo?na otworzy? pod wi?kszym kontem ni? przy u?yciu innych systemów. Taka roleta nie przeszkadza przy zamontowanych wywietrznikach na górze okna co jest kolejnym du?ym plusem.

Rolety wewn?trzne posiadaj? samohamuj?cy mechanizm ?a?cuszkowy, dzi?ki któremu rolet? mo?na bez problemu zatrzyma? w dowolnym miejscu. Prowadnice rolet wewn?trznych wykonane s? z PCV i przyklejane s? na mocn? ta?m? piankow?, szeroko?? prowadnic 30mm.

Dost?pne kolory prowadnic to:bia?y, br?zowy, srebrny, z?oty d?b, macho?, wi?nia.